REKÜPERATÖR İMALATI ve GAZ DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ

Atık gazlardan faydalanarak yakıt tasarrufu sağlamak, fırın verimliliğini arttırmak ve düşük emisyon elde etmek için teknolojik reküperatör imalatı yapmaktadır.

Yapılan konvektif tip reküperatörler yakma havasını 480 ºC ye kadar yükseltir.

Reküperatörler , hava hattı ve duman kanalında oluşacak basınç kayıplarını göz önünde bulundurarak fırın performansını azaltmayacak şekilde imal edilir.

Atık Gaz Değerlendirmede, yenilikçi ve uygun yöntemlerden biride atık ısı geri kazanımıdır.

Atık gazın baca kanalından direkt atmosfere gönderilmesi yerine ısı geri kazanım eşanjörleri vasıtasıyla tekrar sistemde değerlendirilmesi, hem de var olan uygulamaların performansının artırılmasında kullanılır.

Ayrıca gerek işletme maliyetlerinin ve gerekse yatırım maliyetlerinin düşürülmesinde, çok etkin bir uygulamadır.

Firmamız müşteri istekleri doğrultusunda atık gaz bölümlerine ısı değiştirici eşanjörler ile enerji tasarrufu sağlamaktadır.